Проследете го интервјуто на претседателот на ДЕМОКРАТИ господинот Јорго Огненовски на Телевизија 24!

Претходно Како не ви е срам да не ги поддржувате сиромашните пензионери!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ