Одбележување на 5 години од основањето на политичката партија ДЕМОКРАТИ!

Борбата за слобода, правда и демократија продолжува!

Претходно Нека ни е со среќа пет годишнината ДЕМОКРАТИ!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ