Говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски од протестот пред Собранието против промената на Кривичниот законик!

Претходно ДЕМОКРАТИ на протест против срамната одлука на Собранието за измена на кривичноиот законик!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ