Проследете го говорат на господин Илија Блажевски од протестот против измените на Кривичниот законик

Претходно Проследете го говорот на господинот Јордан Ристовски од протестот пред Собрание против измени на Кривичниот законик

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ