Проследете го говорот на господинот Александар Здравковски од протестот против измените на Кривичниот законик пред Собрание!

Претходно Проследете го говорат на господин Али Касум од протестот против измените на Кривичниот законик пред Собрание!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ