Проследете го говорот на Светлана Стевановска од протестот против измена на Кривичниот законик пред Собрание

Претходно Проследете го говорат на господин Илија Блажевски од протестот против измените на Кривичниот законик

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ