Проследете го говорот на господин Пеце Ѓорговски против сиромаштијата и модерното ропство пред Собрание на Македонија!

Претходно Проследете го говорот на госпоѓа Биљана Здравковска против сиромаштијата и модерното ропство пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ