Проследете го говорот на господин Јорго Огненовски претседателот на ДЕМОКРАТИ против сиромаштијата и модерното ропство пред Собрание на Македонија!

Претходно СТОП за уништување на животите на дијабетичарите

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ