ДЕМОКРАТИ Ви го честитаат празникот 11 Октомври денот на народноослободителното востание и борба против фашизмот!

Претходно ДЕМОКРАТИ Ви го честитаат празникот 11 Октомври денот на народноослободителното востание и борба против фашизмот!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ