Проследете го говорот на господин Илија Богевски за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Претходно Проследете го говорот на госпоѓа Светлана Стевановска за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ