Проследете го говорот на господин Чаил Бериша за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Претходно ДЕМОКРАТИ – ПАРТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ