Проследете го говорот на госпоѓа Биљана Здравковска за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Претходно Проследете го говорот на господин Чаил Бериша за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ