Проследете го говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Претходно Проследете го говорот на госпоѓа Фанче Бошковска за поддршка на пензионерите пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ