Јавен повик на претседателот на политичката партија ДЕМОКРАТИ господинот Јорго Огненовски за формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Државата да го плати вадењето на личните документи поради промена на државното име!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ