Говорот на госпоѓа Биљана Здравковска од протестот против геноцидот врз младите пред Собрание на Македонија!

Претходно Говорот на господин Ѓорѓи Велјанов од протестот против геноцидот врз младите пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ