Говорот на госпоѓа Светлана Стевановска против геноцидот врз младите од пред Собрание на Македонија!

Претходно Говорот на господин Илија Блажевски против геноцидот врз младите од пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ