Проследете го говорот на господин Александар Василевски против геноцидот врз младите од пред Собрание на Македонија!

Претходно Говорот на претседателот Јорго Огненовски против геноцидот врз младите од пред Собрание на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ