Демократи на промоција во Битола и на средби со граѓаните!

Граѓаните се помасовно сакаат да се приклучат во ФРОНТОТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА предводена од Демократи !
Заедно ПОБЕДУВАМЕ!

Претходно Проследете го говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски од протестот против геноцидот за младите!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ