Проследете го говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски од протестот против геноцидот за младите!

Претходно Проследете го господинот Илија Блажевски во емисијата ,,Аргумент Плус” на Телевизија 24!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ