Проследете го говорот на господинот Али Касум на трибината во Тетово во рамки на иницијативата за создавање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Проследете го говорот на потпретседателот на Демократи господинот Изет Зејнеловиќ на трибината во Тетово во рамки на иницијативата за создавање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ