Проследете дел од говорот на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски од Трибината во Тетово за формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Проследете го говорот на госпоѓата Светлана Стевановска на трибината во Тетово во рамки на иницијативата за создавање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ