ДЕМОКРАТИ СЕ ЗА

ДЕМОКРАТИ СЕ ЗА:
1. Промена на криминалниот Изборен закон
2. Донесување на закон драстично да се зголемат казните за криминалните дела на функционерите – криминалци
3. Донесување на закон да не застаруваат кривичните дела на функционерите – криминалци
4. Донесување на закон да не може да се’ амнестираат функционерите – криминалци
5. Донесување на Закон за потекло на имотот од 1991 година
6. Ревизија на имотот на сите политичари од 1991 година
7. Еднакви права, обврски и одговорности за сите граѓани
8. Развиена економија и минимална плата од 1.000 евра
9. Бесплатно врвно образование
10. Бесплатно врвно здравство
11. Намалување на даноците, давачките и казните
12. Прогресивен данок
13. Намалување на бројот на пратениците и платите, укинување на апанажа, патни трошоци и други финансиски добивки
14. Намалување на бројот на членови на кабинетите на председателот и премиерот, намалување на министерствата, агенциите, директорите и други носители на јавни функции
15. Укинување на бенефициите на поранешните претседатели
16. Нов и функционален судски систем
17. Ревизија на сите задолжувања на државата и нивно трошење
18. Ревизија на финансиското работење и реорганизација на јавните претпријатија и намалување на бројот на јавната администрација
19. Ревизија на средствата вложени во инфраструктурата
20. Ревизија на работењето на администрацијата
21. Ревизија на работата на институциите од високо образование
22. Ревизија на вложените средства во здравството
23. Ревизија на вложените средства во земјоделието и добиените ефекти
24. Ревизија на јавните набавки
25. Членство во ЕУ
ДЕМОКРАТИ СЕ ПРОТИВ:
1. Криминалниот Изборен законик
2. Криминалот и корупцијата
3. Нефункционалнит правен систем
4. Намалување на казните на функционерите – криминалци
5. Застарување на криминалните дела на функционерите – криминалци
6. Амнестија на функционерите – криминалци
7. Уништување на економијата
8. Уништување на здравство
9. Уништување на образованието и купување на дипломи
10. Уништување на земјоделството и земјоделците
11. Уништување на приватните фирми
12. Уништување на животите на пензионери, болните, сиромашните, луѓето со физичка попреченост и ретки болести
13. Уништување на животната средина
14. Уништување на моралните – семејни вредности
15. Шовинизмот, иредентизмот, националната и верска нетрпеливост
16. Домашни и надворешните предавници и душмани на Македонија
17. Политички криминални вработувања
18. Прекубројна и непродуктивна администрацијата
19. Иселување на младите
20. Осиромашување на граѓаните
21. Лошата даночна политика
22. Уништување на градовите, селата
23. Богатење на извршителите
24. Градежната мафија

Претходно Ајде сега сиктер со се вашиот ,,Европски фронт” да си го кажувате за по дома, а кој знае дали и таму ви верува некој!

Leave Your Comment

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ