Зарем има уште луѓе во Македонија кои ги поддржуваат и ќе гласаат за овие политички криминални банди?

Придружете се во ФРОНТОТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Многу врева од страна на политичките злосторнички криминални банди за ништо!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ