Проследете го излагањето на госпоѓа Светлана Стевановска од Трибината во Прилеп по повод формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Проследете го излагањето на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски од Трибината во Прилеп по повод формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ