Проследете го излагањето на госпоѓа Фанче Бошковска од Трибината во Прилеп по повод формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Пишува Ali Kasum

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ