Проследете го излагањето на претседателот на ДЕМОКРАТИ господин Јорго Огненовски од Трибината во Прилеп по повод формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Претходно Криминалната влада носи голем буџет и големо ново задолжување – ќе се купуваат гласови!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ