Додека нашите власти се фалат секој ден со реконструкција на бекатонски тротоари светот технолошки се движи напред со светлосна брзина

Додека нашите власти, градоначалници се фалат секој ден по нивните фб профили со реконструкција на бекатонски тротоари, понекоја улица и канализација, светот технолошки се движи напред со светлосна брзина.
Бруки едни, засрамете се.
Претходно Проследете го излагањето на госпоѓа Фанче Бошковска од Трибината во Прилеп по повод формирање на ФРОНТ ЗА СПАС НА МАКЕДОНИЈА!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ