Почитувани граѓани, членови и поддржувачи на ДЕМОКРАТИ

Од мое име името на ДЕМОКРАТИ сакам да ви се заблагодарам за поддршката на Парламентарните избори 2024 година и воедно сакам да ве информирам дека борбата за спас на Македонија продолжува против злото кое 33 години не уништува.
Мораме да се бориме и избориме да го промениме криминалниот Изборен закон и да се воведи Една изборна единица, со Отворени листи, Без праг, подеднаква распределба на финансиските стретства од народниот биџет, подеднаква застапеност по медиумите на сите учесници за време на изборите, а се разбира и поставување на камери на секое избирачко место за да се спречат криминалните избори!
Само со промена на криминалниот Изборен закон можеме да имаме фер и демократски избори и да креираме функционална држава.
Македонија вечна и вековита!
Претходно 8-ми Мај е денот кога злото ќе престане да владее во Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ