ДЕМОКРАТИ: Со секој изминат ден граѓаните осиромашуваат повеќе и повеќе!

Со секој изминат ден граѓаните осиромашуваат повеќе и повеќе, благодарение на политичките злосторнички криминални банди кои владеат 33 години со Македонија!

24 анализа: Двојно зголемување на трошоците на живот во однос на растот на просечната плата
Претходно ДЕМОКРАТИ: ПОЧНА грабежот на функционерските!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ