По
повод иницијативата за основање на политичката партија ДЕМОКРАТИ,
претседателот на партијата г-дин Јорго Огненовски во својство на
иницијатор имаше свое интервју на 04.05.2018 година, на КИСС ТВ од
Струмица. 
На ова интервју г-дин Јорго Огненовски даде осврт за идеите за основање на партијата ДЕМОКРАТИ, дека истата ќе делува во иднина со една единствена цел подобар живот за народот и подобра Република Македонија. 
Воедно
се обрза дека никогаш нема да отстапи од замислата поради која ја
започна иницијативата за основање на партијата ДЕМОКРАТИ.

ИНТЕРВЈУ НА Г-ДИН ЈОРГО ОГНЕНОВСКИ ПО ПОВОД ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТИ
Порта Буњаковец бр.19 1000 Скопје contact@demokrati.mk 071-852-208