За нас

ДЕМОКРАТИ се сила, ДЕМОКРАТИ се моќ, ДЕМОКРАТИ се народот, формирани од народот и секогаш се борат за доброто на народот и Македонија.
jorgo

Порака од Претседателот

Како претседател на ДЕМОКРАТИ, заедно со група граѓани кои се чесни луѓе со големо животно и работно искуство, при вака лош амбиент во државата, при континуирано водење лоши политики кои создаваат чувство дека процесот на деструктивност и уништување е несопирлив, бевме силно мотивирани да ја формираме ДЕМОКРАТИ како партија, за заедно со народот да отпочнеме активности и работиме на создавање услови за подобар живот и силно развиена економски и правна држава.

ДЕМОКРАТИ - ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Партијата ДЕМОКРАТИ е независна сила управувана од силна желба за длабоки општествени промени и мотив што другите не го поседуваат

03

Демократија, владеење на правото, поделба на власта

Демократијата е многу сложена идеја што вклучува голем број принципи на функционирање, механизми и институции.

Индивидуална слобода, лични права и слободи

Развиените демократии во својот центар го имаат човекот – поединецот. Тоа не е „себичен“ пристап кој го исклучува општеството или интересот за општото добро.

Приватна сопственост, повлекување на државата од економијата

Индивидуалниот развој е директно поврзан со почитувањето на имотот.

Членови на партијата Демократи

ДЕМОКРАТИ Ве повикуваат да се придружите во борбата за спас на Македонија!

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ