Биографија

Роден на 22.12.1960 година во Битола.
Основно и средно образование завршува во Битола. Високо образование – Градежен факултет завршува во Скопје, конструктивна насока.
Активно се вклучува во општествено политичкиот живот, еколошки активист како учесник во Локалниот Еколошки Акционен План за град Битола, Советник во Првиот Совет на Општина Битола од почетокот на плурализмот, активен во борбата против аферата ТАТ и обештетувањето на штедачите.
Пристапува кон ДEМОКРАТИ поради незадоволството од владеењето на СДС+ДУИ+ДПНЕ и несогласувањето со поставеноста на нивниот коруптивно-криминален систем.
Свесен е за околностите во кои живее и затоа станува борец за човечки права.
Настапува со свои теми на говори на протестите за функционална држава.

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ