Биографија

Роден во Скопје на 25.06.1998 година во семејство кое во својата историја го има
земјоделието како примат на егзистенција, но од истото семејство со текот на годините и
во бивша Југославија и независна Македонија произлегуваат видни и успешни доктори и
економисти!

Своето основно образование Илија го има завршено во “Св. Климент
Охридски”, С.Драчево
Средно образование завршува во средното медицинско училиште “Д-р Панче Караѓозов”
Во Март 2023 година дипломира на Факултетот за Безбедност во Скопје при
Универзитетот “Св Климент Охридски” Битола!

Со дипломирањето се стекнува со звање “Дипломиран по Безбедност и Евроатлантски
Интеграции”

Мотивот на Илија Блажевски за да стане дел од Демократи:

“Мојот мотив за приклучувањето кон политичката партија Демократи се неправдите и
катастрофалната економска, правна и социјална политика од самото осамостојување на
Македонија.

Сметам дека ако некој треба да ја промени лошата политика, тоа сме ние граѓаните кои
сме свесни и чесни, а со самото тоа имаме обврска да ја направиме Македонија достојна
за живот на сите граѓани без оглед на етничка, верска или друга припадност”.

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ