Биографија

Роден е 12.07.1987 година во Битола.Основно и средно образование завршува во Битола.По професија е земјоделски техничар. Свесен за ситуациите и животот Пеце пристапува кон Демократи со верба во каузата “Подобар живот за сите”. Го дава својот допринос и се вложува во целите и идеите на Демократи, сметај ќи дека младите треба да останат во својата матична држава, да нема иселување. Лојален и чесен, посветен на случувањата кои водат кон промени.

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ