Од мое име и името на ДЕМОКРАТИ им го честитаат на граѓаните големиот празник Свети Кирил и Методиј!

Свети Кирил и Методиј (старословенски: Кѷриллъ и Меѳодїи) — македонски браќа од Солун во IX век, кои станале мисионери на христијанството помеѓу Словените од Голема Моравија и Панонија. Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите Словени, поради што ја добиле титулата Апостоли на Словените.

Тие се заслужни за изумување на глаголицата, првата азбука искористена да се препише старословенскиот јазик.

По нивната смрт, нивните ученици ја продолжуваат нивната работа и дејност помеѓу Словените. Двајцата браќа се почитувани во Источната православна црква како светци со титулата Еднакви со Апостолите. Во 1880, Папата Лав XIII ја вовел нивната слава во календарот на Римокатоличката црква. Во 1980, Јован Павле II ги прогласил за созаштитници на Европа, заедно со Бенедикт Нурсијски.

Нека им е вечна славата!

Претходно Советот на јавни обвинители дали ги штити интересите на македонската држава и граѓаните или работи за интересите на функционерите?

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ