ГЛАСАЈТЕ ЗА ДЕМОКРАТИ – ЗАОКРУЖЕТЕ БРОЈ 2

ГЛАСАЈТЕ ЗА ДЕМОКРАТИ – ЗАОКРУЖЕТЕ БРОЈ 2

Претходно Обраќање на Претседателот на ДЕМОКРАТИ Јорго Огненовски носител на ИЕ 5

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ