Демократи во посета на Охрид – обраќање на претседателот Јорго Огненовски

Демократи во посета на Охрид – обраќање на претседателот Јорго Огненовски

Претходно Историските споменици – оставнина на секоја држава

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Адреса:

ул. Борис Траjковски 24 - 1/2, Скопје 1000

Сите права задржани © 2023 ДЕМОКРАТИ